Iedereen slaapt wel eens een keertje slecht. Dit heeft niet direct gevolgen voor de gezondheid. Wanneer je langere tijd slecht slaapt neemt de vermoeidheid toe en ervaar je steeds meer beperkingen in je functioneren. Op den duur brengt het ook emoties met zich mee, zoals angst, verdriet en boosheid. Je vraagt je af: hoe moet ik er mee omgaan? Waar doe ik goed aan? Zal ik ooit weer beter slapen?

Wat is slapeloosheid?

Slapeloosheid betekent dat je te weinig slaapt of dat de kwaliteit van je slaap niet voldoende is.
Kenmerken van slapeloosheid zijn:

 • Moeite met inslapen
 • Regelmatig wakker worden uit de slaap
 • Moeite om ’s nachts weer in te slapen na het wakker worden
 • Vroeg wakker worden en dan niet meer kunnen slapen
 • Niet voldoende uitgerust zijn na de slaap
 • Overmatige slaperigheid en moeheid overdag


Hoe ontstaat slapeloosheid?

Oorzakelijke factoren

Lichamelijke klachten kunnen de slaap belemmeren, zoals pijn of plasdrang. Meestal is slapeloosheid echter het gevolg van spanningen. Door aanhoudende drukte overdag verwerk je gebeurtenissen vaak pas in bed. Aanhoudende gedachten ontnemen je de rust die nodig is om te kunnen slapen.

Instandhoudende factoren

Als slapeloosheid langer voortduurt, ontstaat een negatieve cirkel. Door oververmoeid overdag, functioneer je minder goed overdag. Je bent sneller geïrriteerd en voelt mogelijk ook verdriet en boosheid. Spanningen lopen hierdoor verder op. De slapeloosheid blijft zo voortduren en je komt in een vicieuze cirkel terecht die je niet meer zelf kunt doorbreken.

Wat zijn de gevolgen?

Op korte termijn kun je door slapeloosheid de volgende klachten ervaren:

 • Sneller geïrriteerd en prikkelbaar
 • Sneller emotioneel
 • Vermoeidheid
 • Concentratie- en geheugenproblemen
 • Neerslachtigheid
 • Darmklachten
 • Hoofdpijn
 • Pijnlijke spieren door verhoogde spierspanning

Op langere termijn heeft slapeloosheid grote gevolgen voor de gezondheid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je een hogere kans hebt op het krijgen van een depressie, overgewicht en suikerziekte. Ook je afweersysteem werkt minder goed, waardoor je vatbaarder bent voor infecties.

Meer weten of afspraak maken?

Bel: 06 19 49 23 67 of mail naar info@oefentherapie-inbeweging.nl

Behandeling

De oefentherapeut benadert uw (lichamelijke/ mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en in standhoudende factoren van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

Slaapoefentherapie

De therapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische, voor u goed toepasbare aanpak. Slaapoefentherapeuten Cesar & Mensendieck zijn hier speciaal voor bijgeschoold en leren non-stop verder op basis van recente inzichten en nieuwe wetenschappelijke publicaties. Meer informatie over het netwerk Slaapoefentherapie? Neem dan een kijkje op de website: slaapoefentherapie.nl

Slaapslim

Alle therapeuten van het landelijk netwerk SlaapSlim werken volgens dezelfde behandelmethodiek. De inhoud is wel altijd afgestemd op jouw wensen en behoeften.
Meer informatie over de methode Slaapslim? Neem dan een kijkje op de website: slaapoefentherapie.nl